Peç şkafy Hansa BOEI69471

HANSA BOEI69471 peç 4 minutda 150 ° C çenli gyzýar, bu adaty ýyladyş wagtyndan 20% çalt. Indi peçiň dogry temperatura ýetmegine garaşmagyň ýerine nahar bişirmäge ünsi jemläp bilersiňiz.

Kuwwatlylygy 2000 Wt
Göwrüm 65 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokarky panjara, ýokarky ýyladyş, ýokarky+aşaky ýyladyş, aşaky ýyladyş