Peç şkafy Hansa BOEIS696605

Hansa BOEIS696605 peç, ýylylyk we temperatura paýlanyşy bilen Baking Pro ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr, hatda pirog bişirmek bilen hem meşgullanar we etiň guramagyna ýol bermez. Heatingyladyş usullarynyň giň görnüşi, 77 litrlik peç kuwwaty, XXL gaplar we 3 minutda 150 ° C çenli çalt gyzdyrmak funksiýasy, bu aýratynlyklaryň hemmesi bir wagtyň özünde has köp nahar bişirmäge kömek eder.

Kuwwatlylygy 1500 Wt
Göwrüm 77 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokarky panjara, ýokarky ýyladyş, ýokarky+aşaky ýyladyş, aşaky ýyladyş