Peç şkafy Hansa BOES684620

Ajaýyp gowurmak ýa-da bişirmek diňe bir gowy bişirmek endikleri bilen çäklenmän, ilki bilen dogry peç gerek. BakingPro ulgamy bilen, deň däl bişirilen piroglar ýa-da aşa köp bişirilen etler hakda alada etmeli däl! Tortlar we piroglar elmydama merkezde ajaýyp we gyralarynda gaty goňur däl, hatda peçiň boşlugyna ýylylygyň we temperaturanyň takyk paýlanmagy bilen.

Kuwwatlylygy 2000 Wt
Göwrüm 77 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokary ýyladyş, aşaky ýyladyş, birleşdirilen ýyladyş, panjara, konweksiýa, çalt ýyladyş