Peç şkafy Hansa BOES68466

Hansa BOES68466 peç gara aýnada görkezilýär we “Fine” kolleksiýasynyň bir bölegidir. 8 sany ýyladyş usuly, nahar bişirmek derejesini ýokarlandyrmak üçin diwersifikasiýa etmäge kömek eder. Gijikdirilen başlangyç ulgamy we awtomatiki ýapylmagy bilen sanly taýmer, indi möhüm meselelerden daşlaşman ýakynlaryňyzy iýmitlendirip bilersiňiz!

Kuwwatlylygy 2000 Wt
Göwrüm 65 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokary ýyladyş, aşaky ýyladyş, birleşdirilen ýyladyş, panjara, konweksiýa, çalt ýyladyş