Peç şkafy Hansa BOESS694605

Hansa BOESS694605 köp wezipeli elektrik peç, gijikdirilen başlangyç we awtomatiki ýapyş ulgamy bolan sanly taýmer bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu funksiýa peçiň özbaşdak işlemegine we sizi möhüm meselelerden daşlaşdyrmazlygyna kömek eder. Konweksiýa ulgamynyň we hatda temperaturanyň we ýylylygyň paýlanmagy netijesinde halaýan tagamlaryňyz has çalt bişiriler.

Kuwwatlylygy 2000 Wt
Göwrüm 77 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokary ýyladyş, aşaky ýyladyş, birleşdirilen ýyladyş, panjara, konweksiýa, çalt ýyladyş