Peç şkafy Hansa BOEWS694605

Hansa BOEWS694605 köp wezipeli elektrik peç, gijikdirilen başlangyç we awtomatiki ýapyş ulgamy bilen sanly taýmer bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu funksiýa peçiň özbaşdak işlemegine we sizi möhüm meselelerden daşlaşdyrmazlygyna kömek eder. Konweksiýa ulgamynyň we hatda temperaturanyň we ýylylygyň paýlanmagy netijesinde halaýan tagamlaryňyz has çalt bişiriler.

Kuwwatlylygy 2100 Wt
Göwrüm 77 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokary ýyladyş, aşaky ýyladyş, birleşdirilen ýyladyş, panjara, konweksiýa, çalt ýyladyş