Gaz peçi Hansa BHGI611391

Hansa BHGI611391 gaz merkezi, gaty uzak dowam edip bilýän owadan we amatly enjam. Onuň paneli poslamaýan polatdan ýasaldy, köp ýyllap görüş ukybyny saklap bilýän material. Okislenmeýär, iýmit bilen we güne degeninde reňkini üýtgetmeýär, ýa-da döwmülmeýär.

Material poslamaýan polat
Dolandyryş görnüşi mehaniki, aýlaw mehanizmi
Ot ýakýanlaryň umumy sany 4