Gaz peçi Hansa BHGI650103

Hansa BHGI650103 gaz merkezi bilen, halaýan naharlaryňyzy bişirmek has aňsat. Nahar bişirilýän ýerde güýçli demir torlary bar. Ot ýakylýan tutawaçda elektrik ýanmagy bilen ýakylýar we ýangyn söndürilse gazyň syzmagynyň öňüni alýan gaz dolandyryş funksiýasy bilen üpjün edilendir.

Material poslamaýan polat
Dolandyryş görnüşi mehaniki, aýlaw mehanizmi
Ot ýakýanlaryň umumy sany 4