Gaz peçi Hansa BHGS630301

Gara Hansa BHGS630301 gaz merkezi bilen öýde nahar bişirmek has tagamly bolar. Turbada elektrik ot alýan ot ýakýanlar, ýangyn tötänleýin öçse, gaz üpjünçiligini öçürýän gaz dolandyryşy bilen üpjün edilendir. Ojakda durnukly we çydamly guýma demir panjaralar bar.

Material poslamaýan polat
Dolandyryş görnüşi mehaniki, aýlaw mehanizmi
Ot ýakýanlaryň umumy sany 4