Gaz peçi Hansa BHGW650103

Ak reňkli Hansa BHGW650103 gaz merkezi, aşhanaňyzda merkezi sahna çykmak üçin niýetlenendir. Ot ýakýanlar tutawaçda elektrik otlamak we gyzdyrylanda deformasiýa edilmeýän demir panjaralar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Material poslamaýan polat
Dolandyryş görnüşi mehaniki, aýlaw mehanizmi
Ot ýakýanlaryň umumy sany 4