Gaz peçi Hansa BHKW651599

Ewropanyň hiline we stiline baha berýänler üçin çoýun demir panjaralaryň özboluşly dizaýn ergini bolan Hansa BHKW651599 gaz merkezi döredildi. Gaz ýüzüni ýakýanlar tutawaçda elektrik ot almagy bilen ýakylýar we gaz gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylýar.

Material dartylan aýna
Dolandyryş görnüşi mehaniki, aýlaw mehanizmi
Ot ýakýanlaryň umumy sany 4