Elektrik peçi Hansa FCCW63000

Keramiki ojakly Hansa FCCW63000 elektrik bişiriji lakonik dizaýnda köpugurlylygyň beýanydyr. 4 “HiLight” ýyladyjy otlar, islendik tagamy sanlyja minutda bişirmäge mümkinçilik berýär. Elektrikli peçde 4 sany ýyladyş programmasy we panjara bar. “ProCook” lageri iýmitiň ýanmagyna ýol bermez, gapydaky reseptler nahar bişirmegiň iň amatly parametrlerini size görkezer. Gap-gaçlar üçin peçiň aşagyndaky rulonlarda çekme bar.

Material aýna keramika
Dolandyryş görnüşi mehaniki
Ot ýakýanlaryň umumy sany 4