Toplum Logitech MK275

Membrananyň klawiaturasynyň dizaýny, multimediýa çeşmelerine derrew girmegi üpjün edýän goşmaça düwmeleri üpjün edýär. Mundan başga-da, öndüriji sanly maglumatlary gaýtadan işlemekde wepaly kömekçi boljak sanly blokyň barlygy barada alada etdi.

Baglanyş görnüşi simsiz
Esasy dizaýn membrana
Optiki datçigiň çözgüdi 1000 dpi
Goşmaça düwmeler ýok