Ütük Xiaomi Lofans YD-017 Mini Wireless Ironing Machine PRO

“Lofans Mini Simsiz Demirleýji Maşyn” eşikdäki ýigrenilýän çişlere garşy göreşde uly kömekçi. Bu demir model, ulanyjynyň simler bilen hereketine düýbünden päsgel bermeýär we çalt gyzdyrylmagy sebäpli birnäçe minutda bir zady demirlemäge mümkinçilik berýär. Enjam, bary-ýogy 120 Wt pes güýji sebäpli, islendik ýagdaýa we islendik ýerde ulanmaga mümkinçilik berýän tory ýüklemeýär. Irdenki bulaşyklykda-da, oňa ertirlik bilen eşik saýlamagyň arasynda hemişe ýer tapyp bilersiňiz. “Lofans Mini Simsiz Demirleýji Maşyn” ulanyja bütin gün ynamy güýçlendirip biler.

Kuwwatlylygy 120 Wt
Ýüzüniň materialy keramika
Suw çüýşesiniň göwrümi -
Simsiz birikme bar