Awtoulag duýduryjysy MAGICAR M400

Magicar M400 awtoulag duýduryjysy

Aragatnaşyk aralygy 5000 m
Duýduryş bar
Hereketlendirijini uzakdan işe girizmek bar
Täsirleri ýüze çykarmak bar