Awtoulag duýduryjysy MAGICAR M500

Magicar M500 Awtoulag duýduryşy, suwuk kristal displeýli açar zynjyr aragatnaşygyny ulanyp, radio gözegçilik edip bilýän awtoulag duýduryşydyr. Dwigateli açar düwmesinden buýruklar ýa-da içerki taýmeriň buýruklary bilen awtomatiki işe girizmek funksiýasy bar. Awtoulag duýduryşlaryny oturtmak ökde hünärmenler tarapyndan amala aşyrylmalydyr. Awtoulag duýduryşy, hereketlendirijiniň işleýşi bilen baglanyşykly awtoulagyň elektrik zynjyrlaryna birikmegi öz içine alýan çylşyrymly tehniki enjamdyr.

Aragatnaşyk aralygy 5000 m
Duýduryş bar
Hereketlendirijini uzakdan işe girizmek bar
Täsirleri ýüze çykarmak bar