Awtoulag duýduryjysy MAGICAR M600

Magicar M600 Dwigateli açar düwmesinden buýruklar ýa-da içerki taýmeriň buýruklary bilen awtomatiki işe girizmek funksiýasy bar. Awtoulag duýduryşlaryny oturtmak ökde hünärmenler tarapyndan amala aşyrylmalydyr. Awtoulag duýduryşy, hereketlendirijiniň işleýşi bilen baglanyşykly awtoulagyň elektrik zynjyrlaryna birikmegi öz içine alýan çylşyrymly tehniki enjamdyr.

Aragatnaşyk aralygy 5000 m
Duýduryş bar
Hereketlendirijini uzakdan işe girizmek bar
Täsirleri ýüze çykarmak bar