Awtoulag kolonkasy Hertz MP 70.3

Deputat 70.3 muny tehniki ussatlygy ajaýyp sazlylyk bilen birleşdirip, ajaýyp edýär. Orta ýygylyklarda V-konus diffuzorynyň artykmaçlyklaryny inkär edip bolmaýar: ilki bilen, giňeldilen radiasiýa burçy we giňeldilen ýygylyk diapazony. MP 70.3 köne Mille Legend modelleri ýaly konus tehnologiýalaryny ulanýar: pagta süýümli sellýuloza materialy, beýikligi birneme peseldilen täze optimallaşdyrylan profil we täsirli ýer meýdanyny giňeldýän "Serhet erkin" gurşawy.

Kuwwatlylygy 100 W
Duýgurlyk 88 dB
Iň ýokary ýygylyk 18000 Gz
Çyzyklaryň sany 3 sany