Motor ýagy TOYOTA TGMO SN/CF 5W-30 1 l

Ine, 100% özboluşly, ajaýyp deňagramly TOYOTA SP 5W30 hereketlendiriji ýagy. Nebit, 2020-2023-nji ýyllar aralygynda öndürilen ýolagçy awtoulaglarynyň we awtoulag ulaglarynyň benzin hereketlendirijileri üçin niýetlenendir. 2020-nji ýyla çenli hereketlendirijiler üçin SN spesifikasiýasy maslahat berilýär (ony dükanymyzda gözläň). Ricaglaýjy, göni ýangyç sepilişi we bejerişden soňky gaz çykaryjy gaz bilen enjamlaşdyrylan, turbo geçiriji bolmadyk hereketlendirijiler üçin amatlydyr. Önüm SAE 5W30 ýelimliligine we häzirki zaman Amerikan we Aziýa ulaglarynda ulanmaga mümkinçilik berýän iň soňky API SP, ILSAC GF-6 aýratynlyklaryna laýyk gelýär. TOYOTA / LEXUS aladalary we dünýädäki awtoulag hyzmat merkezleri kepillik we kepillikden soňky hereketlendirijini abatlamak üçin bu hereketlendirijiniň ýagyny doldurýar.

Göwrüm 1 l
Görnüşi sintetiki
SAE ýapyklyk derejesi 5W-30
API standarty SN
ACEA standarty A3/В4
Hereketlendirijiniň görnüşi dört urgy

Motor ýagy TOYOTA TGMO SN/CF 5W-30 4 l

Ine, 100% özboluşly, ajaýyp deňagramly TOYOTA SP 5W30 hereketlendiriji ýagy. Nebit, 2020-2023-nji ýyllar aralygynda öndürilen ýolagçy awtoulaglarynyň we awtoulag ulaglarynyň benzin hereketlendirijileri üçin niýetlenendir. 2020-nji ýyla çenli hereketlendirijiler üçin SN spesifikasiýasy maslahat berilýär (ony dükanymyzda gözläň). Ricaglaýjy, göni ýangyç sepilişi we bejerişden soňky gaz çykaryjy gaz bilen enjamlaşdyrylan, turbo geçiriji bolmadyk hereketlendirijiler üçin amatlydyr. Önüm SAE 5W30 ýelimliligine we häzirki zaman Amerikan we Aziýa ulaglarynda ulanmaga mümkinçilik berýän iň soňky API SP, ILSAC GF-6 aýratynlyklaryna laýyk gelýär. TOYOTA / LEXUS aladalary we dünýädäki awtoulag hyzmat merkezleri kepillik we kepillikden soňky hereketlendirijini abatlamak üçin bu hereketlendirijiniň ýagyny doldurýar.

Göwrüm 4 l
Görnüşi sintetiki
SAE ýapyklyk derejesi 5W-30
API standarty SN
ACEA standarty A3/В4
Hereketlendirijiniň görnüşi dört urgy