Motor ýagy TOYOTA TGMO SN Plus 0W-20 1 l

“Toyota” awtoulaglarynyň benzin we dizel hereketlendirijilerinde ulanyp boljak sintetik önüm, ýöne talaplar ýerine ýetirilse beýleki marka awtoulaglary üçin hem amatly. Nebit kepillendirilen aralykdan gowy ýerine ýetirýär we gyşdan başlap durnuklylygy üpjün edýär. Umumy gidrokrack tehnologiýasy arkaly öndürilýär. Sintetiki esas goşundylar toplumy - ýuwmak, ýuwujy serişde, sürtülme garşy, poslama garşy goşundylar bilen doldurylýar. Motoryň içini gaty ýuwaş arassalaýar, ulanylan awtoulaglaryň ýag möhürlerine zyýan bermeýär, ýöne has agressiw hereket edýän beýleki sintetiki ýaglardan tapawutlylykda möhürleýär.

Göwrüm 1 l
Görnüşi sintetiki
SAE ýapyklyk derejesi 0W-20
API standarty SN+
ACEA standarty A3/В4, А3/В3
Hereketlendirijiniň görnüşi dört urgy

Motor ýagy TOYOTA TGMO SN Plus 0W-20 4 l

“Toyota” awtoulaglarynyň benzin we dizel hereketlendirijilerinde ulanyp boljak sintetik önüm, ýöne talaplar ýerine ýetirilse beýleki marka awtoulaglary üçin hem amatly. Nebit kepillendirilen aralykdan gowy ýerine ýetirýär we gyşdan başlap durnuklylygy üpjün edýär. Umumy gidrokrack tehnologiýasy arkaly öndürilýär. Sintetiki esas goşundylar toplumy - ýuwmak, ýuwujy serişde, sürtülme garşy, poslama garşy goşundylar bilen doldurylýar. Motoryň içini gaty ýuwaş arassalaýar, ulanylan awtoulaglaryň ýag möhürlerine zyýan bermeýär, ýöne has agressiw hereket edýän beýleki sintetiki ýaglardan tapawutlylykda möhürleýär.

Göwrüm 4 l
Görnüşi sintetiki
SAE ýapyklyk derejesi 0W-20
API standarty SN+
ACEA standarty A3/В4, А3/В3
Hereketlendirijiniň görnüşi dört urgy