Klawiatura Aula F3261 Gara

Aula F3261 Gara mehaniki düwmeleriň her basylmagy bilen ajaýyp rahatlyk we takyklyk dünýäsi açylýar. Her açar aýratyn täsirli seslenme berýär, oýunlarda nyşanlary ýazmagy ýa-da dolandyrmagy mümkin boldugyça kanagatlandyrýar.

Baglanyş görnüşi simsiz
Esasy dizaýn mehaniki
Gabat gelmesi Windows, MacOS, Linux
Yşyk çyrasy bar
Kabeliň uzynlygy -
Çyglylykdan goramak bar
Reňk Gara

Klawiatura Aula F3261 Ak

Aula F3261 Gara mehaniki düwmeleriň her basylmagy bilen ajaýyp rahatlyk we takyklyk dünýäsi açylýar. Her açar aýratyn täsirli seslenme berýär, oýunlarda nyşanlary ýazmagy ýa-da dolandyrmagy mümkin boldugyça kanagatlandyrýar.

Aula F3261 Ak klawiatura, diňe bir ýokary öndürijilige däl, eýsem iş stolundaky ajaýyp dizaýna-da baha berýänler üçin döredilen çylşyrymlylygyň we nepisligiň nusgasydyr.

Baglanyş görnüşi simsiz
Esasy dizaýn mehaniki
Gabat gelmesi Windows, MacOS, Linux
Yşyk çyrasy bar
Kabeliň uzynlygy -
Çyglylykdan goramak bar
Reňk Ak