Klawiatura Aula F3018 Ak

Aula F3018 klawiaturasy, periferiýa dünýäsinde iň täze tehnologiýanyň we stiliň nusgasydyr. Bu üýtgeşik model diňe bir ýokary öndürijilige däl-de, eýsem ajaýyp dizaýnda jikme-jikliklere hem üns berýänler üçin döredildi.

Baglanyş görnüşi simsiz
Esasy dizaýn mehaniki
Gabat gelmesi Windows, MacOS, Linux
Yşyk çyrasy bar
Kabeliň uzynlygy -
Çyglylykdan goramak bar
Reňk Ak