Oýun Nintendo Super Smash Bros. Nintendo Switch

Rowaýata öwrülen oýun dünýäleri we gahrymanlar iň uly gapma-garşylykda - “Super Smash Bros” seriýasyndaky täze oýun. Nintendo Switch üçin! “Splatoon” oýunlaryndan “Inkling” we “Metroid” oýunlaryndan Ridli ýaly täze söweşijiler “Super Smash Bros” -da çykyş edýärler. Olara “Super Smash Bros.” seriýasynda arena giren ähli söweşijiler düýbünden ýoldaş bolar! Has ajaýyp söweşler, täze zatlar, täze hüjümler, täze goranyş wariantlary we beýleki täzelikler, öýde ýa-da ýolda oýnasaňyzam, ekrana ýapyşar.

Gabat gelmesi Nintendo Switch