Oýun Nintendo Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe Edition (Nintendo Switch), halaýan Mario gahrymanlaryňyz bilen gyzykly. Iň köp ýaryşda mutlak lider bolan 8 dostuňyza subut edip boljak iň gyzykly ýaryşlara gatnaşmaga taýyn boluň. Oýnalýan gahrymanlaryň giň sanawyna Wii U wersiýasyndaky gahrymanlar, goşmaça mazmun paketlerinden köp sanly gahryman, şeýle hem “Splatoon” kult oýun seriýasyndaky Inkling Boy we Inkling Girl ýaly “täze” gahrymanlar girýär.

Gabat gelmesi Nintendo Switch