Oýun Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch

Oýun The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch), Nintendo Switch oýun platformasy üçin ýörite döredilen aýratyn hereket oýny. Ol size iň meşhur oýun franşizalarynyň biriniň dünýäsine dolanmaga mümkinçilik berjek ajaýyp başdan geçirmäni taýýarlady. 12 ýaşyna ýeten başdangeçirme hereket oýunlarynyň muşdaklary üçin iň amatly wariant, arsenalynda kult oýunlary seriýasyndaky öňki oýunlara mahsus ähli artykmaçlyklary bar.

Gabat gelmesi Nintendo Switch