Oýun Saber Interactive Dakar Desert Rally

Dakar Desert Rally Amaury Sport Guramasyndan dünýädäki iň uly ýörişiň tizligini we tolgunmasyny doly görkezýän iň uly we geň çöl ýaryşydyr. Bu ýerde dünýäniň iň oňat öndürijilerinden dürli ygtyýarly motosiklleri, awtoulaglary, ýük awtoulaglaryny, ATV-leri we ähli ýerüsti ulaglary, şeýle hem hakyky ýoldan we arka ýaryş janköýerleriniň janköýerleri üçin ajaýyp kynçylyklary tapyp bilersiňiz.

Gabat gelmesi PS5