Howa çeker Hansa OKP6241GH

Gümmez kapot Hansa OKP 6241 GH poslamaýan polat reňkde bar. Model iki tertipde işleýär: işleýiş we gaýtadan işlemek.

Material poslamaýan polat
Gurnama usuly gümmezli
Ses (goh) derejesi 55 dB
Iş tertibi howa çykarmak / aýlanyş
Dolandyryş görnüşi mehaniki