Polimerizasiýa otagy Elegoo Mercury XS Bundle

Polimerizasiýa kamerasy (UV kamerasy) we Elegoo Merkuri XS bukjasy kir ýuwujy we bejeriş enjamy - fotopolimer rezinlerinden öndürilen önümleri ýokary hilli gaýtadan işlemek we polimerizasiýa üçin doly toplum. Enjamlar biri-biri bilen sinhronlaşdyrylýar, olar çalt we aňsat ýuwulmaga, yzlaryňyzy guratmaga we soňky polimerizasiýa ýetmäge mümkinçilik berýär. 7 litre çenli ýokarlanan göwrüm uly modelleri doly gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

Gabat gelmesi Windows 7 ýa-da has ýokary, Android
Aýratynlyklary Iki gatly bejeriş platformasy modelleriň sanyny köpeldýär. Wagt bellemek.
Funksiýalar ýuwmak, dikeltmek, ýumşak dikeltmek
Dolandyryş tutawajy, düwme
Çyraň görnüşi 2 sazlanyp bilinýän L görnüşindäki ýagtylyk zolaklary we ulaldylan 4 sany lampa
Ulanylýan ýeri öý / DIY, lukmançylyk, giriş derejesi, bilim, hünärmen üçin
Interfeýsler USB Type A