Nauşnik Sony WH-1000XM4 Gara

Sony WH-1000XM4 giň işlemegi we premium tehnologiýasyny gizleýän nusgawy stilde ýasaldy. Bu modeliň artykmaçlyklary giňeldilen ýygylyk diapazony we ANC işjeň ses azaltmak tehnologiýasy bilen 40 mm gürleýjini öz içine alýar. Integrirlenen mikrofon gürleýşi ýokary aýdyňlyk bilen geçirmäge ukyply. Sony WH-1000XM4 nauşnik enjamlara Bluetooth simsiz tehnologiýasy ýa-da ses kabeli arkaly sim birikdirýär. Softumşak, gaplanan gulak padşalary, sazlap bolýan gulak we bukulýan dizaýn nauşnigi ulanmak üçin gaty amatly edýär. Aýdym-saz çalmak tertibinde nauşnik 30 sagada çenli özbaşdak işläp biler. Beýleki aýratynlyklar çalt zarýad bermek, NFC goldawy we ses dolandyryşy.

Baglanyş görnüşi simsiz
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi simsiz nauşnikleri
Batareýanyň kuwwaty -
Batareýanyň zarýad alyş wagty 3 s
Baglanyşyk Bluetooth 5.0
Suw geçirmeýän gap bar
Iş sagatlary 30 s
Reňk Gara

Nauşnik Sony WH-1000XM4 Gök

Sony WH-1000XM4 giň işlemegi we premium tehnologiýasyny gizleýän nusgawy stilde ýasaldy. Bu modeliň artykmaçlyklary giňeldilen ýygylyk diapazony we ANC işjeň ses azaltmak tehnologiýasy bilen 40 mm gürleýjini öz içine alýar. Integrirlenen mikrofon gürleýşi ýokary aýdyňlyk bilen geçirmäge ukyply. Sony WH-1000XM4 nauşnik enjamlara Bluetooth simsiz tehnologiýasy ýa-da ses kabeli arkaly sim birikdirýär. Softumşak, gaplanan gulak padşalary, sazlap bolýan gulak we bukulýan dizaýn nauşnigi ulanmak üçin gaty amatly edýär. Aýdym-saz çalmak tertibinde nauşnik 30 sagada çenli özbaşdak işläp biler. Beýleki aýratynlyklar çalt zarýad bermek, NFC goldawy we ses dolandyryşy.

Baglanyş görnüşi simsiz
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi simsiz nauşnikleri
Batareýanyň kuwwaty -
Batareýanyň zarýad alyş wagty 3 s
Baglanyşyk Bluetooth 5.0
Suw geçirmeýän gap bar
Iş sagatlary 30 s
Reňk Gök

Nauşnik Sony WH-1000XM4 Kümüşsow

Sony WH-1000XM4 giň işlemegi we premium tehnologiýasyny gizleýän nusgawy stilde ýasaldy. Bu modeliň artykmaçlyklary giňeldilen ýygylyk diapazony we ANC işjeň ses azaltmak tehnologiýasy bilen 40 mm gürleýjini öz içine alýar. Integrirlenen mikrofon gürleýşi ýokary aýdyňlyk bilen geçirmäge ukyply. Sony WH-1000XM4 nauşnik enjamlara Bluetooth simsiz tehnologiýasy ýa-da ses kabeli arkaly sim birikdirýär. Softumşak, gaplanan gulak padşalary, sazlap bolýan gulak we bukulýan dizaýn nauşnigi ulanmak üçin gaty amatly edýär. Aýdym-saz çalmak tertibinde nauşnik 30 sagada çenli özbaşdak işläp biler. Beýleki aýratynlyklar çalt zarýad bermek, NFC goldawy we ses dolandyryşy.

Baglanyş görnüşi simsiz
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi simsiz nauşnikleri
Batareýanyň kuwwaty -
Batareýanyň zarýad alyş wagty 3 s
Baglanyşyk Bluetooth 5.0
Suw geçirmeýän gap bar
Iş sagatlary 30 s
Reňk Kümüşsow