Popkorn enjamy Ariete 00C295400ARAS

Ýörite gyzgyn howany arassalamak ulgamynyň kömegi bilen mekgejöwen däneleri ýeňil, tagamly popkorna öwrüler. Hiç hili ýag gerk bolmoz. 60 g popkorny taýýarlamak üçin 2 minutdan köp wagt gerek bolmaz. Gapdal paneldäki düwme bilen enjamy açyň, mekgejöwen dänelerini enjama guýuň we ýakymly ysly popkorn alyň.

Kuwwatlylygy 1100 W
Reňk Gyzyl