Tozan sorujy Philips PowerPro Compact FC9351

“Philips FC9351” tozan sorujy, siklon süzgüji bolup hyzmat edýän tozan kollektoryny ulanýan gury arassalamak üçin niýetlenendir. 1,5 litr üçin öndürildi. Kauçuk tigirleriň bolmagy tozan sorujynyň islendik ýüzünde aňsatlyk bilen hereket etmegine mümkinçilik berýär.

Kuwwatlylygy 1900 Wt
Elektrik üpjünçiliginiň görnüşi tordan
Ses (goh) derejesi 82 dB
Toz ýygnaýjynyň görnüşi konteýner
Toz ýygnaýjynyň göwrümi 1,5 l
Soruş güýji 370 Wt