Oýun Team Ninja Rise of the Ronin PS5

19-njy asyrda NINJA toparynyň weteran döredijilerinden, Nioh we NINJA GAIDEN-iň döredijileri tarapyndan açyk dünýäde RPG-de açyk weýrançylykly söweşde Japanaponiýanyň üstünden gyzykly syýahata başlaň. Japanaponiýa, 1863. Üç asyr bäri ýaponlar Tokugawa ýaragynyň aşagynda ýaşap gelýärler. Emma Günbatar “gara gämileri” Japanaponiýanyň kenarynda peýda bolanda, ýurt çalt tolgunyşyklara sezewar bolýar. Uruş, holera we syýasy tolgunyşyklaryň arasynda näbelli söweşiji ýitdi diýen ýaly. Japanaponiýanyň geljegini kesgitläp, öz ýoluny ýasaýar.

Gabat gelmesi PS5