Oýun Capcom Dragon’s Dogma 2 PS5

Dragon's Dogma, oýunçy hemme zady diýen ýaly saýlap bilýän ýeke-täk rol oýnaýan oýun: Ariseniň daşky görnüşi, hünäri, partiýasy, dürli ýagdaýlarda kararlary we başgalar. Köpden bäri garaşylýan “Dragon's Dogma 2” yzygiderliliginde her bir burçda gözleg geçirmek isleýän çuňňur fantaziýa dünýäsini taparsyňyz. Syýahatyňyza lombardlar goşular - syrly, beýleki dünýädäki jandarlar şeýle bir täsin welin, özüňizi hakyky janly oýunçylar bilen ýoldaş ýaly duýarsyňyz. Bu, real fizika, emeli intellekt (AI) we Dragon's Dogma 2-iň çuňňur fantaziýa dünýäsini döretmek üçin birleşýän ajaýyp grafika arkaly mümkin boldy.

Gabat gelmesi PS5