Oýun 2K GAMES Lego 2K Drive PS5

LEGO-nyň açyk dünýädäki ýaryş başdan geçirmeleriniň mekany bolan Briklende hoş geldiňiz. Islendik ýerde ýaryşyň, kimdir birine garşy oýnaň, arzuwlaryňyzyň ýaryşlaryny dörediň we isleg bildirýän Sky kubogy üçin garşydaşlaryňyzy ýabany ýaryşlarda ýeňiň! LEGO 2K Drive-da ajaýyp üýtgeýän awtoulagyňyz, gyzykly ýaryş ýollaryndan, ýoldan daşarda we açyk suwlarda bökdençsiz hereket etmäge mümkinçilik berer. Uly dünýäni öwreniň, sürüjilik ukybyňyzy görkeziň we kerpiç bilen ulag kerpiç guruň!

Gabat gelmesi PS5