Tabaklar toplumy Korkmaz A1887

Tabaklar poslamaýan polatdan ýasalýar. Toplum aşakdakylary öz içine alýar: gazan 18x10 sm. 2,5 l, gazan 20x12 sm, gazan 22x12 sm, Induksiýany hem öz içine almak bilen, ähli görnüşlerde ulanmaga amatly.

Material poslamaýan polat