Tabaklar toplumy Korkmaz A1886

Pitiler poslamaýan polatdan ýasalýar. Toplum pitiler aşakdakylary öz içine alýar: Piti 4,5 l. 6,3 l. 8 l. Induksiýany hem öz içine almak bilen, ähli görnüşlerde ulanmaga amatly.

Material poslamaýan polat