Akylly sagat Xiaomi Redmi Watch 3 Active Gara

Ajaýyp gara gapda “Xiaomi Redmi Watch 3” aktiw akylly sagat, 2.5D egri çydamly aýna bilen uly 1.83 ”inedördül ekran bilen enjamlaşdyrylandyr. Surat, ýagty gün şöhlesinde-de düşnükli we baý bolup galýar. Sagadyň ýüz dizaýnyny üýtgetmek, size owadan we amatly temany saýlamaga mümkinçilik berýär. Güýçli batareýa 8 gün işjeň ulanmak üçin zarýad bermegi talap etmeýär. Xiaomi Redmi Watch 3 Active, howuzda ýüzmek ýaly 100 türgenleşik reesimini goldaýar. Smartfon bilen ýönekeý sinhronizasiýa, programmalardan, jaňlardan we SMS-den bildirişleri görmäge mümkinçilik berýär. Takyk datçikleriň kömegi bilen sagat möhüm saglyk görkezijilerini yzygiderli ölçäp, ýürek urşunyň ýokarlanmagy, ganyň kislorod derejesiniň pesligi we ukyny gowulandyrmak üçin teklipler iberýär.

Gabat gelmesi Android ýa-da iOS
Korpusyn materialy metal/plastmassa
Ellenilýän ekran Bar
Batareýanyň kuwwaty 289 mAs
Birikdiriş interfeýsi Bluetooth 5.2
Gurlan ýat 16 MB
Gabygy goramagyň derejesi IPX5, WR50
Iş sagatlary 288 s
Çyglylykdan goramak bar
korpusyň razmery 43 mm
Reňk Gara

Akylly sagat Xiaomi Redmi Watch 3 Active Çal

Ajaýyp gara gapda “Xiaomi Redmi Watch 3” aktiw akylly sagat, 2.5D egri çydamly aýna bilen uly 1.83 ”inedördül ekran bilen enjamlaşdyrylandyr. Surat, ýagty gün şöhlesinde-de düşnükli we baý bolup galýar. Sagadyň ýüz dizaýnyny üýtgetmek, size owadan we amatly temany saýlamaga mümkinçilik berýär. Güýçli batareýa 8 gün işjeň ulanmak üçin zarýad bermegi talap etmeýär. Xiaomi Redmi Watch 3 Active, howuzda ýüzmek ýaly 100 türgenleşik reesimini goldaýar. Smartfon bilen ýönekeý sinhronizasiýa, programmalardan, jaňlardan we SMS-den bildirişleri görmäge mümkinçilik berýär. Takyk datçikleriň kömegi bilen sagat möhüm saglyk görkezijilerini yzygiderli ölçäp, ýürek urşunyň ýokarlanmagy, ganyň kislorod derejesiniň pesligi we ukyny gowulandyrmak üçin teklipler iberýär.

Gabat gelmesi Android ýa-da iOS
Korpusyn materialy metal/plastmassa
Ellenilýän ekran Bar
Batareýanyň kuwwaty 289 mAs
Birikdiriş interfeýsi Bluetooth 5.2
Gurlan ýat 16 MB
Gabygy goramagyň derejesi IPX5, WR50
Iş sagatlary 288 s
Çyglylykdan goramak bar
korpusyň razmery 43 mm
Reňk Çal

Akylly sagat Xiaomi Redmi Watch 3 Active Pil süňki

Ajaýyp gara gapda “Xiaomi Redmi Watch 3” aktiw akylly sagat, 2.5D egri çydamly aýna bilen uly 1.83 ”inedördül ekran bilen enjamlaşdyrylandyr. Surat, ýagty gün şöhlesinde-de düşnükli we baý bolup galýar. Sagadyň ýüz dizaýnyny üýtgetmek, size owadan we amatly temany saýlamaga mümkinçilik berýär. Güýçli batareýa 8 gün işjeň ulanmak üçin zarýad bermegi talap etmeýär. Xiaomi Redmi Watch 3 Active, howuzda ýüzmek ýaly 100 türgenleşik reesimini goldaýar. Smartfon bilen ýönekeý sinhronizasiýa, programmalardan, jaňlardan we SMS-den bildirişleri görmäge mümkinçilik berýär. Takyk datçikleriň kömegi bilen sagat möhüm saglyk görkezijilerini yzygiderli ölçäp, ýürek urşunyň ýokarlanmagy, ganyň kislorod derejesiniň pesligi we ukyny gowulandyrmak üçin teklipler iberýär.

Gabat gelmesi Android ýa-da iOS
Korpusyn materialy metal/plastmassa
Ellenilýän ekran Bar
Batareýanyň kuwwaty 289 mAs
Birikdiriş interfeýsi Bluetooth 5.2
Gurlan ýat 16 MB
Gabygy goramagyň derejesi IPX5, WR50
Iş sagatlary 288 s
Çyglylykdan goramak bar
korpusyň razmery 43 mm
Reňk Pil süňki