Nauşnik Xiaomi Redmi Buds 5 Gara

“Xiaomi Redmi Buds 5 TWS” nauşnikleri gulagyň dizaýnyna eýe. Gulak kanalyna berk ýapyşmak üçin, toplumdan gerekli ululykdaky gulak panellerini saýlap bilersiňiz. Model işjeň sesiň ýatyrylmagyny goldaýar. Bu töwerekdäki seslerden ünsüňizi sowmazlyga we sazyň sesine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär. Düzülip bilinýän ses, ýatyryş intensiwligi we aç-açanlyk re forimi üçin goldaw nauşnikleri ýagdaýa görä sazlamaga mümkinçilik berýär. “Xiaomi Redmi Buds 5” 150 mAh akkumulýatoryň kömegi bilen 10 sagatlap seslener. Zarýad beriş korpusy iş wagtyny 40 sagada çenli ýokarlandyrýar. Bluetooth tehnologiýasy çalt we durnukly baglanyşyk döretmek üçin ulanylýar. Model garaşsyz akustiki kameraly 12 mm gürleýjiler bilen enjamlaşdyrylandyr. Şol sebäpli ses has ýokary hilli, has çuň we has göwrümli bolýar.

Baglanyş görnüşi simsiz
Yşyk çyrasy ýok
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi içkikanally simsiz TWS nauşnikleri
Duýgurlyk -
Baglanyşyk Bluetooth
Suw geçirmeýän gap ýok
Kabeliň uzynlygy -
Reňk Gara

Nauşnik Xiaomi Redmi Buds 5 Ak

“Xiaomi Redmi Buds 5 TWS” nauşnikleri gulagyň dizaýnyna eýe. Gulak kanalyna berk ýapyşmak üçin, toplumdan gerekli ululykdaky gulak panellerini saýlap bilersiňiz. Model işjeň sesiň ýatyrylmagyny goldaýar. Bu töwerekdäki seslerden ünsüňizi sowmazlyga we sazyň sesine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär. Düzülip bilinýän ses, ýatyryş intensiwligi we aç-açanlyk re forimi üçin goldaw nauşnikleri ýagdaýa görä sazlamaga mümkinçilik berýär. “Xiaomi Redmi Buds 5” 150 mAh akkumulýatoryň kömegi bilen 10 sagatlap seslener. Zarýad beriş korpusy iş wagtyny 40 sagada çenli ýokarlandyrýar. Bluetooth tehnologiýasy çalt we durnukly baglanyşyk döretmek üçin ulanylýar. Model garaşsyz akustiki kameraly 12 mm gürleýjiler bilen enjamlaşdyrylandyr. Şol sebäpli ses has ýokary hilli, has çuň we has göwrümli bolýar.

Baglanyş görnüşi simsiz
Yşyk çyrasy ýok
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi içkikanally simsiz TWS nauşnikleri
Duýgurlyk -
Baglanyşyk Bluetooth
Suw geçirmeýän gap ýok
Kabeliň uzynlygy -
Reňk Ak

Nauşnik Xiaomi Redmi Buds 5 Asman Gök

“Xiaomi Redmi Buds 5 TWS” nauşnikleri gulagyň dizaýnyna eýe. Gulak kanalyna berk ýapyşmak üçin, toplumdan gerekli ululykdaky gulak panellerini saýlap bilersiňiz. Model işjeň sesiň ýatyrylmagyny goldaýar. Bu töwerekdäki seslerden ünsüňizi sowmazlyga we sazyň sesine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär. Düzülip bilinýän ses, ýatyryş intensiwligi we aç-açanlyk re forimi üçin goldaw nauşnikleri ýagdaýa görä sazlamaga mümkinçilik berýär. “Xiaomi Redmi Buds 5” 150 mAh akkumulýatoryň kömegi bilen 10 sagatlap seslener. Zarýad beriş korpusy iş wagtyny 40 sagada çenli ýokarlandyrýar. Bluetooth tehnologiýasy çalt we durnukly baglanyşyk döretmek üçin ulanylýar. Model garaşsyz akustiki kameraly 12 mm gürleýjiler bilen enjamlaşdyrylandyr. Şol sebäpli ses has ýokary hilli, has çuň we has göwrümli bolýar.

Baglanyş görnüşi simsiz
Yşyk çyrasy ýok
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi içkikanally simsiz TWS nauşnikleri
Duýgurlyk -
Baglanyşyk Bluetooth
Suw geçirmeýän gap ýok
Kabeliň uzynlygy -
Reňk Asman Gök