Nauşnik Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Ak

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro TWS nauşnikleri gara reňkde bar. Speakerapyk gürleýiş ulgamy we 52 dB çenli işjeň sesiň ýatyrylmagy bilen, dürli gurşawda fon sesleri bolmazdan çuňňur ses berýär. 10 mm keramiki örtükli dinamiki hereketlendirijiler we 11 mm titanium bilen örtülen pes ýygylykly ýüňler baý, jikme-jik ses döredýär. Integrirlenen mikrofon jaňlar wagtynda aýdyň ses berýär. TWS nauşnikleri Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, IP54 standartyna laýyklykda tozana, çyglylyga we suw sepýänlere çydamly. Enjamlar bilen sinhronlamak Bluetooth simsiz tehnologiýasy arkaly amala aşyrylýar. Kazyýetde aýdym-saz we jaňlary dolandyrmak üçin duýgur düwmeler bar. Zarýad beriş korpusy bilen bilelikde nauşnikler 38 sagada çenli özbaşdak işläp biler.

Baglanyş görnüşi simsiz
Yşyk çyrasy ýok
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi içkikanally simsiz TWS nauşnikleri
Duýgurlyk -
Baglanyşyk Bluetooth
Suw geçirmeýän gap ýok
Kabeliň uzynlygy -
Reňk Ak

Nauşnik Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Gara

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro TWS nauşnikleri gara reňkde bar. Speakerapyk gürleýiş ulgamy we 52 dB çenli işjeň sesiň ýatyrylmagy bilen, dürli gurşawda fon sesleri bolmazdan çuňňur ses berýär. 10 mm keramiki örtükli dinamiki hereketlendirijiler we 11 mm titanium bilen örtülen pes ýygylykly ýüňler baý, jikme-jik ses döredýär. Integrirlenen mikrofon jaňlar wagtynda aýdyň ses berýär. TWS nauşnikleri Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, IP54 standartyna laýyklykda tozana, çyglylyga we suw sepýänlere çydamly. Enjamlar bilen sinhronlamak Bluetooth simsiz tehnologiýasy arkaly amala aşyrylýar. Kazyýetde aýdym-saz we jaňlary dolandyrmak üçin duýgur düwmeler bar. Zarýad beriş korpusy bilen bilelikde nauşnikler 38 sagada çenli özbaşdak işläp biler.

Baglanyş görnüşi simsiz
Yşyk çyrasy ýok
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi içkikanally simsiz TWS nauşnikleri
Duýgurlyk -
Baglanyşyk Bluetooth
Suw geçirmeýän gap ýok
Kabeliň uzynlygy -
Reňk Gara

Nauşnik Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Goýy gyrmyzy

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro TWS nauşnikleri gara reňkde bar. Speakerapyk gürleýiş ulgamy we 52 dB çenli işjeň sesiň ýatyrylmagy bilen, dürli gurşawda fon sesleri bolmazdan çuňňur ses berýär. 10 mm keramiki örtükli dinamiki hereketlendirijiler we 11 mm titanium bilen örtülen pes ýygylykly ýüňler baý, jikme-jik ses döredýär. Integrirlenen mikrofon jaňlar wagtynda aýdyň ses berýär. TWS nauşnikleri Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, IP54 standartyna laýyklykda tozana, çyglylyga we suw sepýänlere çydamly. Enjamlar bilen sinhronlamak Bluetooth simsiz tehnologiýasy arkaly amala aşyrylýar. Kazyýetde aýdym-saz we jaňlary dolandyrmak üçin duýgur düwmeler bar. Zarýad beriş korpusy bilen bilelikde nauşnikler 38 sagada çenli özbaşdak işläp biler.

Baglanyş görnüşi simsiz
Yşyk çyrasy ýok
Mikrofon bar
Enjamyň görnüşi içkikanally simsiz TWS nauşnikleri
Duýgurlyk -
Baglanyşyk Bluetooth
Suw geçirmeýän gap ýok
Kabeliň uzynlygy -
Reňk Goýy gyrmyzy