Doňdurma ýasaýan enjam Ariete C007800ARAS Gyzyl

Öýde ýasalan doňdurma üçin doňdurma öndüriji diňe bir size we çagalaryňyza doňdurma ýasamakdan şatlyk getirmez, konserwantlar, emulsifikatorlar we beýleki himiki goşundylar bolmaz ýaly, özüňiz üçin doňdurma ýasarsyňyz.

Kuwwatlylygy 85 Wt
Göwrüm 1,5 l
Garma wagty -
Doňduryjyda doňdurma wagty -
Reňk Gyzyl