Kondisioner Haier AS70PHC1HRA 72 m²

AS70PHC1HRA 72 m² çenli jaýlarda, kwartiralarda ýa-da ofis ýerlerinde gurnamak üçin niýetlenendir. Bu bölüniş ulgamynyň içki bölegi, bu enjamyň gijelerine işlemegini bes etmäge mümkinçilik berýän minimal ses derejesi bilen häsiýetlendirilýär. Modeliň awtomatiki ýat tutmak funksiýasy bar, munuň netijesinde her gezek iş parametrlerini bellemek zerurlygyndan dynarsyňyz.

Kuwwatlylygy 1970 Wt
Otag meýdany 72 m²
Sowatma temperaturasy 0°C
Ýyladyş temperaturasy 0°C