Doňduryjy Haier H2F-262WAA

Doňduryjy Haier H2F-262WAA, Aýaz ýok - iýmitleri aýazdan we buzdan, eýesi bolsa doňduryjynyň el bilen eremeginden gorar. Kameranyň beýikligi 186,5 sm we ulanyp boljak göwrümi 262 litre çenli; gapynyň temperaturany sazlamak ukyby bolan maglumat beriji LED ekrany bar; Doňduryjynyň içinde dürli ululykdaky 5 guty we üstünde gapakly iki tekje bar. Gapyda pizza saklanýan ýeri bar. Ulanylyşy aňsatlaşdyrmak üçin doňduryjy bölüm ýokary derejeli LED yşyklandyryş bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ululygy 59.5x186.5x65 sm
Umumy göwrüm 262 l