Doňduryjy Haier HCE379R

Haier HCE379R doňduryjy, bir wagtyň özünde köp zaýalanmaýan önümleri ýerleşdirip bilýän, göwrümi 379 litr bolan gaty giň döş doňduryjydyr. Şeýle uly göwrümli sandyk, köplenç azyk üpjünçiligi zerur bolan köp maşgalalar üçin amatly bolar we tomus ýaşaýjylaryna hasylyny saklamaga kömek eder. Şeýle hem söwda nokatlarynda ulanylyp bilner. Käbir önümler (köplenç isleg bildirilýän önümler) asylan sebetlerde amatly saklanýar. Zerur bolsa, sebetleri aňsatlyk bilen aýryp, arassalamak üçin aýryp bolýar. Döşüň içindäki ýagty yşyklandyryjy gowy görünmegi üpjün edýär. Akkor lampalardan tapawutlylykda, yşyk-diodly lampalar çydamly we döşüň temperaturasyna täsir etmeýär.

Ululygy 124x84.5x74.5 sm
Umumy göwrüm 379 l