Peç şkafy Haier HOQ-P16AS5GB

Haier HOQ-P16AS5GB elektrik peçiniň kuwwaty 72 litr bolup, içindäki ähli guş läşini bişirmäge, pes temperaturada ullakan et bölejigini ýa-da uly göwrümli tort gabygyny bişirmäge mümkinçilik berer. Garaşsyz gurnama modeli, sensor düwmeleri bilen görkezilen tekiz aýna dolandyryş paneli bilen enjamlaşdyrylandyr. Olaryň kömegi bilen 30-dan 250 dereje aralygyndaky ýyladyş temperaturasyny saýlap bilersiňiz, 10 awtoulag programmasyndan islenýän iş tertibini we başga-da köp zatlary saýlap bilersiňiz.

Kuwwatlylygy 3480 Wt
Göwrüm 72 l
Nahar bişirmek funksiýalary ýokarky + aşaky ýylylyk + konweksiýa, panjara, panjara + konweksiýa, halka gyzdyrmak, aşaky + ýokary ýylylyk, aşaky ýylylyk, bug bişirmek, guratmak