Howa çeker Haier HVX-W671ATQBС

Haier HVX-W671ATQBC kapot, nahar bişirilende ýakymsyz yslary, bugy we tüssäni netijeli ýok edýär. Ajaýyp dizaýn bilen bej göwresinde ýasalyp, howa akymynyň kuwwaty 590 m³ / sag bilen häsiýetlendirilýär. Üç tizlik reesimini ulanyp, kapotyň intensiwligini hapa derejesine baglylykda sazlap bilersiňiz.

Material metal
Gurnama usuly oturdylýan
Ses (goh) derejesi 63 dB
Iş tertibi howa çykarmak / aýlanyş
Dolandyryş görnüşi mehaniki