Elektrik diş çotgasy Ardesto ETB-003DOG Ak

Çagalaryň elektrik diş çotgasy ARDESTO ETB-003DOG, owadan Dalmatian it görnüşindäki üýtgeşik dizaýn bilen dişleriňizi ýuwmak prosesini gyzykly oýna öwürýär. Softumşak gabyklar çaganyň dişlerini ýuwaşlyk bilen arassalap, düýpli we mylaýym ideg eder. Gorag synpy IPX6 - çotgany akýan suwuň aşagynda ýuwup bolýar. Iki sany AAA batareýasy bilen işleýän, olaryň çeşmesi birnäçe hepde üznüksiz işleýär. 5 ýaşdan çagalar üçin.

Iş tertibi impuls, turbo tertibi
Batareýanyň iş wagty -
Nasadkalaryň sany 3
Niýetlenişi çagalar üçin
Režimleriň sany 1
Öwrümleriň sany -
Çyglylykdan goramak bar
Reňk Ak