Stylus Apple Pencil Pro

“Apple Pencil Pro” pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin has jadyly aýratynlyklary goşýar. Täze, ösen aýratynlyklar bellik etmegi, bellikleri almagy we ajaýyp eserleri döretmegi öňkülerinden has içgin edýär. Kompress. “Apple Pencil Pro” ony gysyp, täze palitrany açanyňyzda gurallary, çyzyk agramlaryny we reňkleri çalt üýtgedip bilersiňiz. Barrel. Täze giroskop, ruçkaňyzy we çotga şekilleriňizi takyk dolandyrmak üçin Apple Pencil Pro-ny aýlamaga mümkinçilik berýär. Taktiki seslenme. Specialörite gyssagly hereketlendiriji, duýup boljak takyk seslenme berýär. Syksaňyz ýa-da iki gezek bassaňyz, hereketi tassyklaýan ýeňil impuls duýarsyňyz.

Baglanyş görnüşi Bluetooth
Gabat gelmesi Apple iPad Air 11" (2024), Apple iPad Air 13" (2024), Apple iPad Pro 11" (2024), Apple iPad Pro 13" (2024)