Mikrotolkun peçi Samsung MS23K3614AK

Samsung MS23K3614AK mikrotolkunly peç içerki bioceramiki örtük bilen enjamlaşdyrylandyr, agressiw serişdeleri ulanmazdan köp hapalardan aňsatlyk bilen arassalanyp bilner. Mundan başga-da, daşary ýurt yslaryny ýygnamaýar we dürli mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýar. Ajaýyp gara göwrede, mümkin bolan işlemäge gönüden-göni gatnaşmak bilen aýlanýan wyklýuçateller bar.

Göwrüm 23 l
Eretme režimy bar
Wyklýuçateller taktlyý, towlanýan
Mikrotolkunlaryň kuwwaty 800 Wt