Telewizor Presino 32F23A

Jikme-jik surat aýratynlygy bolan Presino telewizorlary ähli meşhur wideo we ses formatlaryny goldaýar. “Dolby Digital” gürleýjileri halaýan teleýaýlymlaryňyza we filmleriňize doly çümdürilmegini üpjün eder!

Ululygy 780x480x110 mm
HD çözgüdi HD
Simsiz birikme ýok
Akylly teleýaýlym ýok
Diagonal 32"
Baglaýjylar we interfeýsler USB Type-A, USB Type-B, HDMI
Ekranyň ölçegi 1366x768