Akylly sagat Xiaomi Haylou RS4 Plus Gara

“Haylou LS11-RS4 Plus” akylly sagady biliňize magnit gaýyş bilen düzedeniňizden soň, onuň täsirli işleýşine derrew girip bilersiňiz. 100-den gowrak sagat ýüz dizaýnyny saýlap ýa-da özüňizi ýükläň.

Gabat gelmesi Android ýa-da iOS
Korpusyn materialy alýumin
Ellenilýän ekran Bar
Batareýanyň kuwwaty 230 mAs
Birikdiriş interfeýsi Bluetooth 5.1
Gurlan ýat -
Gabygy goramagyň derejesi IP68
Iş sagatlary 240 s
Çyglylykdan goramak bar
korpusyň razmery 20 mm
Reňk Gara